فتوتراپی با دستگاه سویسی بایوپترون:

فتوتراپی دستگاه بایوپترون یک فناوری فوق العاده است که در درمان انواع زخمها، ازجمله مواردی که در اثر دیابت، بیماریهای عروقی، فشار خون بالا و سایر مشکلات سلامتی ایجاد می شود، کاربرد دارد.

فتوتراپی به طور قابل توجه ای فرآیند بهبود زخم را تسریع می کند و موجب می شود کمترین جای زخم باقی بماند. فتو تراپی خطر عفونت را کاهش می دهد و میزان پانسمانهای پر هزینه را کاهش می دهد و باعث افزایش سطح سلامت عمومی فرد می شود.

فتوتراپی برای زخمهای ناشی از تروما یا جراحی، زخمهای عروقی، زخمهای فشاری و زخم بستر و زخم پای دیابتی تجویز می شود. فتو تراپی باعث تسریع فرآیند های بهبودی، کاهش عفونت و کاهش درد در کل مراحل بهبودی است. با کمک این فناوری کمترین اثر زخم روی پوست باقی می ماند.

فتوتراپی درمان زخم